На головну
Гемофiлiя Гемофилия
Портал громадської організації інвалідів "Всеукраїнське товариство гемофілії"Запитайте у спеціалістів

Стасишин Олександра

Стасишин Олександра


Вiддiлення: Гематологія
Аблiкова Iрина

Аблiкова Iрина


Вiддiлення: Реабілітація
Красівська Валерія

Красівська Валерія


Вiддiлення: Лабораторія
 

Питання та вiдповiдiЯка тривалість відпустки працівника з інвалідністю?


Інвалідам I і II груп надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів, а інвалідам III групи - 26 календарних днів.

Відпустка без збереження заробітної плати за бажанням працівника надається в обов'язковому порядку: інвалідам III групи - тривалістю до 30 календарних днів щорічно; інвалідам I та II груп - тривалістю до 60 календарних днів щорічно. (стаття 6, 25 Закону України „Про відпустки”)

Чи може особа з інвалідністю бути зареєстрована у державній службі зайнятості як безробітна?


Інвалід, який не досяг пенсійного віку, не працює, але бажає працювати, має право бути зареєстрованим у державній службі зайнятості як безробітний. 

Рішення про визнання інваліда безробітним і взяття його на облік для працевлаштування приймається центром зайнятості за місцем проживання інваліда на підставі поданих ним рекомендації МСЕК та інших передбачених законодавством документів. 

Державна служба зайнятості здійснює пошук підходящої роботи відповідно до рекомендацій МСЕК, наявних у інваліда кваліфікації та знань, з урахуванням його побажань. 

Державна служба зайнятості може за рахунок Фонду соціального захисту інвалідів надавати дотацію роботодавцям на створення спеціальних робочих місць для інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості, а також проводити професійну підготовку, підвищення кваліфікації і перепідготовку цієї категорії інвалідів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. (стаття18-1 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»).

Чи можуть особи з інвалідністю працювати?


Забезпечення прав інвалідів на працевлаштування та оплачувану роботу, в тому числі з умовою про виконання роботи вдома, здійснюється шляхом їх безпосереднього звернення до підприємств, установ, організацій чи до державної служби зайнятості. 

Підбір робочого місця здійснюється переважно на підприємстві, де настала інвалідність, з урахуванням побажань інваліда, наявних у нього професійних навичок і знань, а також рекомендацій медико-соціальної експертизи.

Підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю, зобов'язані виділяти та створювати робочі місця для працевлаштування інвалідів, у тому числі спеціальні робочі місця, створювати для них умови праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації і забезпечувати інші соціально-економічні гарантії, передбачені чинним законодавством, надавати державній службі зайнятості інформацію, необхідну для організації працевлаштування інвалідів, і звітувати Фонду соціального захисту інвалідів про зайнятість та працевлаштування інвалідів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Інвалідам, які не мають змоги працювати на підприємствах, в установах, організаціях, державна служба зайнятості сприяє у працевлаштуванні з умовою про виконання роботи вдома. Інваліди можуть залучатися до оплачуваних громадських робіт за їх згодою. (стаття 18 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»).

Чи передбачено законодавством пільги для інвалідів при вступі до ВУЗ?


У разі складення вступних іспитів (вступних випробувань) з позитивним результатом до вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації зараховуються поза конкурсом діти-інваліди та інваліди першої і другої груп, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю, до професійно-технічних навчальних закладів - діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією (спеціальністю) та спеціалізацією. 

За інших рівних умов переважне право на зарахування до вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів мають інваліди та діти з малозабезпечених сімей, у яких: обидва батьки є інвалідами; один з батьків - інвалід, а інший помер; одинока матір з числа інвалідів; батько - інвалід, який виховує дитину без матері. 

Під час навчання зазначеним категоріям громадян стипендія та пенсія (державна соціальна допомога інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам) виплачуються в повному розмірі. (стаття 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»).

Чи є в Україні служби, що надають послуги для громадян з інвалідністю?


Суб'єкти, що надають соціальні послуги - державні та комунальні спеціалізовані підприємства, установи та заклади соціального обслуговування, підпорядковані центральним, місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування (далі - державні та комунальні суб'єкти), юридичні особи, створені відповідно до законодавства, які не мають на меті отримання прибутку (далі - недержавні суб'єкти), фізичні особи. 

Для отримання соціальних послуг, що надаються державними та комунальними суб'єктами, особа, яка їх потребує, має звернутися з письмовою заявою до місцевого органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування. Для отримання соціальних послуг, що надаються недержавними суб'єктами, особа, яка їх потребує, звертається до відповідного суб'єкта, що їх надає. 

У разі якщо особа, яка потребує соціальних послуг, за віком або станом здоров'я неспроможна самостійно прийняти рішення про необхідність їх надання, таке рішення може прийняти опікун чи піклувальник, органи опіки та піклування відповідно до законодавства. (статті 1, 9 Закону України «Про соціальні послуги»).

Які види матеріального, соціально-побутового і медичного забезпечення для інвалідів передбачено законодавством?


Матеріальне, соціально-побутове і медичне забезпечення інвалідів здійснюється у вигляді грошових виплат (пенсій, допомог, одноразових виплат), забезпечення медикаментами, технічними й іншими засобами, включаючи друковані видання із спеціальним шрифтом, звукопідсилюючу апаратуру та аналізатори, а також шляхом надання послуг по медичній, соціальній, трудовій і професійній реабілітації, побутовому та торговельному обслуговуванню. 

Види необхідної матеріальної, соціально-побутової і медичної допомоги інвалідам визначаються органами медико-соціальної експертизи в індивідуальній програмі реабілітації. Допомога подається за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів. (статті 36, 37 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»).

Діагноз: хвороба Оврена. Діфіцит 5-го фактора згортання крові. Яка група інвалідності повинна бути встановлена ?


Доброго дня! Якщо є лабораторне підтвердження Вашого захворювання, то МСЕК може надати
Вам III або II групу інвалідності, що залежить від частоти та тяжкості клінічних проявів основного захворювання.

Саме клінічні прояви хвороби впливають на втрату працездатності і за їх проявами надається інвалідність.

Сам по собі дефіцит фактора V у крові не є переконливим фактом для надання  інвалідності. 
По такому принципу працюють майже всі МСЕК на Україні.

Підкажіть будь ласка чи можна зараз отримати паспорт хворого на гемофілію?


Паспорт хворого на гемофілію отримати можна.
Для цього потрібно лабораторне підтвердження наявності гемофілії (рівень дефіциту фактора, відсутність або наявність інгібітору), група крові, резус-належність крові, 2 фото 3х4.
Київський інститут гематології.

Скажіть будь ласка, в праві відмовити МСЕК в отриманні інвалідності гемофіліку ?


Добрий день. Відповідно до наказу МОЗ України від 07.04.2004 року № 183 група інвалідності визначається медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК) у відповідності до встановлених критеріїв для І, ІІ, ІІІ групи на підставі комплексного обстеження хворого, оцінки стану всіх систем організму, вивчення всіх необхідних даних лабораторних та функціональних методів дослідження. При цьому діагноз гемофілія не тягне за собою приналежність захворювання до якої-небудь групи інвалідності.

Відповідно до п. 23 Положення про медико-соціальну експертизу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.01.2009 р. № 1317, у разі незгоди з рішенням районної, міжрайонної, міської комісії хворий або інвалід має право подати протягом місяця після одержання висновку комісії письмову заяву в Кримський республіканський, обласний, Київський і Севастопольський центральні міські комісії або до комісії, в якій він проходив огляд, до відповідного управління охорони здоров'я. Комісія, що проводила огляд, або управління охорони здоров'я надсилає у триденний строк після надходження відповідного запиту всі наявні документи на розгляд Кримської республіканської, обласної, центральної міської комісії, яка протягом місяця з дня подання зазначених документів проводить переогляд заявника і приймає відповідне рішення.

Згідно з п. 25 вищевказаного Положення, рішення комісії може бути оскаржене до суду у встановленому законодавством порядку.

Чи можливо отримати інвалідність при Гемофілії «В», легка форма 16%, дитині 10 років? Нам відмовили 2 рази ...


Порядок відачі медичного висновка про дитину-інваліда віком до 18 РОКІВ візначається Наказом Міністерства охорони здоров'я України от 4 грудня 2001 року № 482.

У відповідності до Переліку медичних показань, Що дають право на одержания державної соціальної допомоги на дітей-інвалідів віком до 16 РОКІВ затверджених Наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України от 8 листопада 2001 року N 454 / 471/516, право на Отримання віщевказаної допомог надається при спадковій недостатності фактора VIII, IX у Важко формах: з кровотече (не менше 2 на рік) або з гемартрозами; або з крововілівом у головний мозок, або з тромбоцітопенією ніжче 100,0 х 10 -9 / л та імунодефіцітнім таборували.


Вопрос-ответ 21 - 30 з 39
Початок | Поперед. | 1 2 3 4 | Наст. | Кінець